جام جم

(۱۳۹۳/۰۸/۰۵ )

شرکت رایانه خدمات امید وابسته به بانک سپه برای بهره‌برداری از سامانه جام‌جم توتان قرارداد منعقد نمود. این سامانه قرار است برای بانک سپه مورد استفاده قرار گیرد و کلیه فرآیندهای پذیرندگان و شرکت‌های طرف قرارداد بانک را مدیریت نماید.