(۱۳۹۴/۰۶/۱۱ )

شرکت توتان برای اولین بار در دوره آموزشی آشنایی با حوزه پرداخت الکترونیکی  که در تابستان ۱۳۹۴ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، شرکت نمود. در این دوره مفاهیم پایه پرداخت الکترونیکی به دانشجویان دانشگاه شریف آموزش داده شد.